Polityka jakości

Jesteśmy przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie produkcji przewodów hydraulicznych, pneumatycznych paliwowych oraz sterowniczych i smarowniczych oraz dystrybucji wyrobów gumowych i elementów złącznych, stosowanych w pojazdach mechanicznych. Wyroby przez nas oferowane spełniają stale rosnące wymagania i oczekiwania naszych Klientów, co osiągamy poprzez ciągłe doskonalenie jakości zarówno na płaszczyźnie zarządzania, jak i we wszystkich działaniach naszych pracowników.

Stawiamy przed sobą i naszym przedsiębiorstwem następujące cele jakościowe:

  • Stałe podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów oraz rozwój sposobów ich wytwarzania zgodnie z wymaganiami Klienta, przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi firmy.
  • Umacnianie zaufania Klientów do naszych wyrobów, naszej firmy jako wiarygodnego partnera handlowego.
  • Ciągłe doskonalenie organizacji naszego przedsiębiorstwa i poprawianie jakości jego działań, poprzez modernizację produkcji, parku maszynowego oraz podnoszenie standardów technologicznych i technicznych.
  • Osiągnięcie efektywności finansowej i wzrost sprzedaży.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności SZJ oraz przydzielania niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki Jakości.